Lettsolgte lysAlltid 50 % i fortjenesteAlltid fri frakt & fri returLettsolgte lys - 50 % i fortjeneste - Fri frakt & fri retur

OM LYSENE – SIKKERHET OG HÅNDTERING

GENERELLE SIKKERHETSTIPS

Dette bør du tenke på ved håndtering av levende lys, generelle tips:

- La aldri et lys stå uten tilsyn. 

- Sørg for at tente lys er utilgjengelige for barn og husdyr.

- Slukk lyset hvis det ryker eller hvis flammen flakker høyt og urolig.
 
- Minste sikkerhetsavstand mellom lys i gruppe er ca. 10 cm. Lys som står for tett kan renne, dryppe eller sote.
 
- Lys avgir mer varme i retningen veken peker, vri derfor lysene ut fra hverandre hvis du har dem i en gruppe.
 
- Sørg for at lysene aldri står i nærheten av gardiner eller andre brennbare materialer.
 
- Plasser alltid lysene på et varmebestandig og sikkert underlag.
 
- Trim alltid veken på et lys til ca. 1 cm før du tenner lyset. Hvis veken er for lang, kan den danne en sotklump eller "mussle seg".
 
- Hvis en veke "mussler seg", må lyset umiddelbart slukkes. Hvis veken blir for lang og bøyer seg og ruller seg sammen, kan lyset skape en grop på siden som i sin tur kan tømme hele lyset på bare noen få minutter. Dette kan forhindres ved aldri å forlate et tent lys uten tilsyn og ved å trimme veken til maksimalt 1 cm.
 
- Aldri plasser brennende lys i noen form for trekk, trekk får lyset til å brenne ujevnt og for fort, drypper og soter.
 
- Flytt aldri et brennende lys! Da kan lyset begynne å renne og dryppe, samt at veken kan flamme opp.
 
- Kvele flammen ved slukking, det er mye tryggere enn å blåse ut lyset.


herregårdslys

Tips for at dine herregårdsljus skal brenne jevnt, dryppefritt og trygt:
 
- Forsikre deg om at de lange herregårdsljusene står rett og stabilt i lysestaken, og bruk en lysestake som er varmebestandig og brannsikker.
 
- Minste sikkerhetsavstand mellom lys i en gruppe er cirka 10 cm.
 
- Lys avgir mer varme i den retningen veken peker, så vridd lysene fra hverandre hvis de er i en gruppe.
 
- Trim veken slik at den ikke blir lengre enn 1 cm før du tenner lyset.
 
- Slukk herregårdsljuset når det har brent ned til 3 cm over lysestaken.
 
- Ikke plasser herregårdsljusene i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys, for eksempel i et sørvendt vindu. Spesielt mørke lys mykner opp ved høye temperaturer og har en tendens til å bøye seg når materialet mykner av varmen.
 
- Forsikre deg om at lysene aldri står i nærheten av gardiner eller andre brennbare materialer.
 
- Ikke plasser levende lys i noen form for trekk, da kan de begynne å renne og ryke.

KRONELYS

Tips for at dine lysestaker skal brenne jevnt, dryppfritt og sikkert:
 
- Sørg for at lysene står stabilt i lysestaken.
- Bruk en solid lysestake som tåler varme og er brannsikker.
- Det minste sikkerhetsavstanden mellom lys i en gruppe er ca. 10 cm.
- Lys avgir mer varme i retning av vekeenden, så vri lysene fra hverandre hvis de er i en gruppe.
- Trim veken til ca. 1 cm før du tenner lysene.
- Slukk lysene når de har brent ned til 3 cm over lysestaken.
- Sørg for at lysene aldri står i nærheten av gardiner eller andre brennbare materialer.
- Aldri sett levende lys i noen form for trekk, da kan de begynne å renne og ryke.

DUFTLYS

Tips for å få duftlysene dine til å brenne jevnt, fint og sikkert:
 
- Sørg for at voksen er helt flytende på toppen av duftlyset, og at varmen har nådd kantene før du slukker lyset. Hvis du brenner lyset for kort tid, risikerer du å lage en tunnel ned i lyset.
 
- Slutt å brenne duftlysene når det er ca 0,5-1 cm voks igjen for å unngå at lyset brenner helt ned og glasset risikerer å sprekke. Glasset kan deretter resirkuleres eller gjenbrukes til f.eks. te-lys.
 
- Det må ikke være sprekker i glasset, da det er stor risiko for at glasset sprekker. Vær oppmerksom på eventuelle sprekker som oppstår under transport av lyset.
 
- Minste sikkerhetsavstand mellom lys i gruppe er ca 10 cm.
 
- Trim veken til ca 1 cm før du tenner lyset.
ØNSKER DU EN gratis INFOPAKKE? JA TAKK!